Využijte příležitost rozvíjet Vaše dítě už od prvních měsíců života!

Využijte příležitost rozvíjet Vaše dítě už od prvních měsíců života!

Moudré hraní HRANICE

PlayWisely® je unikátní výukový program pro miminka, batolátka a děti od 4 měsíců do 5 let.

Cílem je rozvíjet děti komplexně – od rozumových schopností jako je pozornost, soustředěnost, paměť přes rozvoj pohybových dovedností a řeči.
Program podporuje optimální rozvoj mozku dítěte a pomáhá tak zvýšit efektivitu jeho pozdějšího vzdělávání.

PlayWisely spojuje vědu, pedagogiku a sport

O Moudrém hraní - PlayWisely

Program PlayWisely® pracuje s přirozenou schopností dětského mozku učit se z podnětů, které k němu přicházejí z okolního prostředí. Systém je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích o vývoji dětského mozku a jeho fungování a je podložen studiemi neurologů včetně vědců z NASA, se kterými autorka programu Patty Hannan úzce spolupracuje.

Proč si vybrat ze všech kroužků právě Moudré hraní PlayWisely®?

  • rozvíjí u dětí zejména rozumové schopnosti spojené s učením se (pozornost, poznávání, paměť, soustředěnost)
  • děti trénují také jazykové dovednosti (řeč, hlas, sluch)
  • rozvíjí pohybové dovednosti (rovnováha, hrubá motorika, koordinace pohybů, orientace v prostoru, jemná motorika a vizuomotorika – chytání, házení, kopání nebo trefování)
  • naučíme dítě zapojovat důležité části mozku, které mu pomůžou při budoucím učení
  • samozřejmostí je individuální přístup ke každému dítěti
  • dítě se na lekcích socializuje a připraví se na pobyt ve školce
  • inspirujeme rodiče ke vhodným aktivitám na doma
  • poradíme v tom, kdy a jaké aktivity dítěti nabízet či nenabízet

Lekce moudrého hraní

Každá lekce trvá 30 – 45 minut a je rozdělena do tří částí. Začínáme hrou s výukovými kartami. Poté se věnujeme pohybovým aktivitám – tréninku hrubé a jemné motoriky. V závěru lekce se vracíme opět ke hře s kartami. Struktura lekce je vždy stejná, ale každý týden se zaměřujeme na jiný typ pohybových aktivit, abychom docílili všestranného rozvoje. Obtížnost a druh aktivit přizpůsobujeme věku a schopnostem dětí.

Lekce je možné začít navštěvovat kdykoliv v průběhu roku.

Výukové karty

Hrubá motorika

Jemná motorika