Moudré hraní Hranice – PlayWisely

Lekce

Na všech lekcích PlayWisely ® je vždy přítomna maminka, tatínek nebo kdokoli jiný, kdo dítěti vytvoří pocit bezpečí a pohody. Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2 až 3 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schopností a povahy dítěte. Program je určen nejen pro zdravé děti, dosahuje výborných výsledků i při práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním jako je např. Downův syndrom, poruchy soustředěnosti, různé dysfunkce nebo lehčí formy autismu.

Miminka 1

4-8 měsíců (děti plazící se a pivotující)

U nejmenších dětí jsou lekce zaměřené na rozvoj rané pozornosti a rozpoznávacích schopností. V pohybové části se zaměřujeme na smyslové zážitky, stimulaci rovnovážného systému, procvičujeme silu a vizuálně-motorické dovednosti. Hravou a zábavnou formou pomáháme miminkům získat rané smyslové vjemy.

Miminka 2

8-12 měsíců (děti lezoucí)

U starších miminek jsou lekce zaměřené na rozvoj známých raných dovedností, jako je pozornost, rozlišovací schopnosti a paměť, ve formě odpovídající této věkové kategorii. Vycházíme z přirozených vývojových milníků, jakými jsou například pinzetový úchop, kopání a lezení.

 

Batolata 1

12-18 měsíců (děti chodící)

Dále prohlubujeme koordinaci zrakových, sluchových a pohybových nervových drah v mozku za použití inovativního systému karet PlayWisely®. Děti se učí chytat a házet, trénují kopy, údery, chůzi, běh a pády.

Batolata 2

18-36 měsíců

Lekce jsou zaměřené na další zlepšování pozornosti, rozpoznávacích schopností a paměti, na efektivní zpracování informací a schopnosti řešit problémy. Vaše dítě se naučí abecedu, základní číselnou řadu zepředu i zezadu, barvy, tvary a získá kategorizační schopnosti. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní zručnosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 1

3-4 roky

Na lekcích stavíme na základech získaných na lekcích pro menší děti a dále je prohlubujeme. Zaměřujeme se na zlepšování pozornosti, rozlišovacích schopností a paměťových dovedností, dále na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. Vaše dítě se naučí používat abecedu při tvorbě slov, základní číselnou řadu dopředu i pozpátku až do deseti, barvy a to včetně odstínů, matematické tvary. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní dovednosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 2

4-5 let

Dále rozšiřujeme horizonty dětí. Trénujeme analytické myšlení tvorbou zábavných matic a metrixů. Zaměřujeme se na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. V pohybové části trénujeme především rovnováhu, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, chytání, házení a kopání.